citechsacat

11/21/2014

Desenvolupament de mètodes numèrics pel càlcul no lineal d'estructures combinant mètodes d'elements finits i d'elements discrets

Desenvolupament de mètodes numèrics pel càlcul no lineal d'estructures combinant mètodes d'elements finits i d'elements discrets Convocatòria: Doctorat Industrial Referencia: Proba pilotEstudiant: Miquel Santasusana 2013-2016


11/21/2014

Desenvolupament de mètodes numèrics per l'anàlisis de fluides amb partícules i la seva interacció amb estructures

Desenvolupament de mètodes numèrics per l'anàlisis de fluides amb partícules i la seva interacció amb estructures Convocatòria: Doctorat IndustrialReferencia: 2013 DI-071Estudiant: Guillermo Casas 2014-2017